Какви документи е необходимо да нося със себе си в чужбина?

20

юни
2016

Какви документи е необходимо да нося със себе си в чужбина?

Posted By : Exploore Demo/ 0
  • За пътуване в рамките на Европейския съюз е достатъчна лична карта. Наличието и на задграничен паспорт би могло да спести неприятности при евентуална загуба на лична карта.
  • При пътуване за страни извън ЕС съветваме да носите копие на задграничния паспорт, което да държите отделно от оригинала.
  • При самостоятелно пътуване с личен автомобил до страни от ЕС следва да носите големия талон на автомобила, а до страни извън ЕС – Зелена карта.
  • За лица под 18 г. с български задгранични паспорти, пътуващи сами или с единия от родителите си – оригинал и копие от нотариално заверена декларация от родителя (родителите) , който не пътува, че е съгласен детето им да пътува в чужбина за посочения период и направление, с телефон на нотариуса и име на лице, носещо отговорност за детето по време на пътуването;