10

апр.
2018

Ръст на пътуванията на български граждани в чужбина през февруари

Posted By : Niki/ 2531

През февруари 2018 г. в чужбина са пътували 379,5 хил. българи, което е с 3,5% повече в сравнение със същия период на 2017 г.,отчита Националният статистически институт (НСИ). Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Румъния – с 12,9%, Турция – с 10,6%, Франция – с 4,6%, Германия – с 3,1%, Австрия – с 2,9%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Гърция – с 3,9%, бившата югославска република Македония – с 3,0%, Италия – с 1,7%, Сърбия – с 0,6%, и други. През февруари 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 76,9 хил., Гърция – 61,5 хил., Румъния – 43,9 хил., Сърбия – 36,3 хил., бившата югославска република Македония – 29,3 хил., Германия – 21,4 хил., Австрия – 14,4 хил., Испания – 13,4 хил., Франция – 11,9 хил., Италия – 11,4 хиляди.

Източник: Банкеръ